Tiến độ xây dựng chung cư Tràng An Complex

Posted on 06:50 Under 0 nhận xét

Cập nhật thông tin hàng ngày Chung cư Tràng An Complex hiện đang hoàn thiện phần móng công trình, dự kiếm mở bán chính thức vào tháng 5/2015:0 nhận xét